Travelgenio

Tietosuoja

Henkilötietojen tietosuojalain, 15/1999 täydentävän lain mukaan TRAVELGENIO S.L., jonka osoite on Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º Izq, 28037 Madrid, Espanja (tästä lähin TRAVELGENIO), ilmoittaa, että selattaessa sivustoja www.travelgenio.fi tai www.travelgenio.com, (tästä lähin SIVUSTOT) tai varausta tehtäessä on tarpeen antaa joitakin perushenkilötietoja, joita tullaan käsittelemään sekä automaattisesti että manuaalisesti, ja jotka tullaan sisällyttämään niitä vastaaviin automatisoituihin kansioihin, jotka on edeltäkäsin rekisteröity asianomaisten viranomaisten kanssa, ja joiden omistaja ja vastuussa oleva taho on TRAVELGENIO.  TRAVELGENIO kysyy asiakkailta joitakin henkilötietoja, mikä on pakollista halutun tuotteen varauksen suorittamiseksi.

Henkilötietojasi kerätään ja automatisoidaan sopimussuhteen ylläpitämiseksi TRAVELGENION kanssa sekä varausten, konsultaatioiden ja lippujen luovuttamisen käsittelemiseksi – mieltymysten ja tuote- ja palveluvalintojen käsittelemiseksi, hallinnoimiseksi, parantamiseksi ja mukauttamiseksi – sekä haluttujen ja TRAVELGENION ja sen kumppaneiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden hallinnollisten, teknisten, organisaatiollisten ja/tai kaupallisten tietojen lähettämiseksi perinteisellä tai sähköisellä tavalla.  Lisäksi henkilötietoja kerätään (i) matkatoimiston toimintaan luontaisesti kuuluvien tahojen kaupallisiin tarkoituksiin (ii) tietojen antamiseksi käyttäjän varaamiin palveluihin liittyviä tahoja varten (iii) luottokorttien ja muiden maksukorttien todentamiseksi (iv) käyttäjien palvelun käyttöä koskevaan tutkimukseen (v) järjestelmien ja tilastollisten analyysien todentamiseen, ylläpitoon ja kehitykseen (vi) mainontaan, myynninedistämiseen ja kaupalliseen tutkimustoimintaan (vii) kyselylomakkeiden lähettämiseen, joita ei ole pakko täyttää, sekä (viii) automaattisten puhelinsoittojen (ilman ihmisen toimintaa) ja tekstiviestien vastaanottamiseen suoramyyntitarkoituksessa, kampanjatarkoituksessa tai myynninedistämistarkoituksessa tai sopimuksellisiin palveluihin liittyen, mukaan lukien maksulliset tekstiviestit.

Kaikissa tapauksissa käyttäjän on vastattava antamalla virheettömiä tietoja.  TRAVELGENIO pidättää oikeuden sulkea pois käyttäjän, joka antaa väärää tietoa sen palveluista, poissulkematta mahdollisuutta ryhtyä myöhemmin oikeustoimiin.

Asiakkaat ovat velvollisia toimittamaan kaikki palvelusopimuksen solmimiseen tarvittavat tiedot, ja TRAVELGENIO voi evätä rekisteröitymisen, jos tätä ei tehdä oikein.  Näiden tietojen haltija nimenomaisesti valtuuttaa TRAVELGENION luovuttamaan näitä tietoja kaikille yrityksille, jotka ovat sen liiketoimintakumppaneita, sekä niiden haarakonttoreille käyttäjän valtuuttamien tietojen käsittelemiseksi, sekä niille yhteisöille, joille nämä tiedot on luovutettava käyttäjän TRAVELGENIOLLA varaamien palveluiden toimittamiseksi, esim. lentoyhtiöt, hotellit, hotellien välitystoimistot ja matkanjärjestäjät, tai käyttäjän tässä valtuuttamien käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

TRAVELGENIO voi luovuttaa ja on velvollinen luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja muille yrityksille edellisessä kappaleessa ilmoitettuja tarkoituksia varten.  Näiden tietojen haltija nimenomaisesti suostuu näiden tietojen siirtoon tai viestintään, mikä sisältää yllä mainitun digitaalisen kansion, näille yrityksille.  Kaikissa tapauksissa TRAVELGENIO takaa henkilötietojen luottamuksellisuuden ja suojaamisen kansainvälisissä tiedonsiirroissa, jotka ovat mahdollisia näiden tietojen siirtämiseksi.  Samalla se haluaa varoittaa käyttäjää matkan kohteesta ja varauksen tyypistä riippuen, että on mahdollista, että henkilökohtaisia tietoja siirretään yrityksille sellaisissa maissa, joissa henkilökohtaisten tietojen suojaus ei ole lakisääteistä.  On selvää, että käyttäjä epäsuorasti ilmaisee suostumuksensa sellaisten tietojen siirtoon näille yrityksille tai yllä mainittuihin maihin, joita tarvitaan varausten, konsultaatioiden, lippujen tai kuponkien loppuun suorittamiseen.

Näiden tietojen haltijalla on kaikkina aikoina pääsy digitaalisiin kansioihin, ja hänellä on oikeus korjata, peruuttaa tai uhmata näitä tietoja tietosuojalain mukaan, sekä peruuttaa suostumuksensa henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn ja siirtoon.  Tehdäksesi näin sinun on lähetettävä allekirjoitettu kirje, jossa ilmoitetaan kotipaikkasi ja johon on liitetty kopio kansallisesta henkilökortistasi tai passistasi osoitteeseen TRAVELGENIO SL, Calle Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spain.

Sen lisäksi ja Euroopan komission ja Yhdysvaltain tullilaitoksen välisen sopimuksen mukaan koskien lentoturvallisuutta ja kuljetuksia vuodelta 2001, varaamalla lentolippuja, joiden määränpää ja/tai välilaskupaikka on Yhdysvalloissa, ASIAKAS nimenomaisesti valtuuttaa TRAVELGENION välittämään ASIAKKAAN antamia henkilökohtaisia tietoja Yhdysvaltain tullilaitokselle lentoturvallisuuden parantamiseksi.

TRAVELGENIO on soveltanut lakisääteiset turvatoimet laitoksiinsa, järjestelmiinsä ja kansioihinsa.  Se takaa henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden.

® 2009-2013 TRAVELGENIO S.L. Kaikki oikeudet pidätetään.  Kaikki oikeudet pidätetään.